top of page
Forest


Wij integreren duurzaamheid in onze bedrijfstrategie
 

Wij nemen onze
verantwoordelijkheid

CSR-beleid van DNGB

Om dit te bereiken, integreren wij duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie en nemen wij verantwoordelijkheid voor onze handelingen door middel van transparante rapportage en verantwoording. Wij investeren in duurzame technologieën en zetten ons in voor verbetering van de arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Bovendien dragen wij bij aan de lokale gemeenschap door middel van maatschappelijke projecten en het ondersteunen van lokale initiatieven.
Ons bedrijf blijft zich inzetten voor verbetering en blijft zich aanpassen aan de veranderende behoeften van onze stakeholders en het milieu. Wij streven naar een duurzame toekomst voor ons bedrijf en de wereld om ons heen.

Scoop van het CSR-beleid van DNGB 
Het CSR-beleid van DNGB is van toepassing op de produkten en diensten van DNGB en haar dochters.

Environmental

Social

Governance

ESG criteria
  • De koopoplossingen dragen bij aan het verlagen van energieverbruik van Nederlandse huishoudens omdat de oplossingen alleen kunnen worden toegepast op woningen met minimaal een A+ energielabel

  • De extra koopcapaciteit die de koopoplossingen van DNGB geven kunnen worden ingezet voor energiebesparende maatregelen.

  • Maakt eigenwoningbezit mogelijk voor laag/midden-inkomen huishoudens in Nederland

  • Past goed in huisvestingsbeleid van lokale overheden; meer nieuwbouw aanbod voor laag/midden-inkomen

  • Huishoudens minder afhankelijk van ‘dure’ huurwoningen met beperkte beschikbaarheid

  • Gebalanceerde productvoorwaarden die rekening houden met wensen en belangen van consumenten

  • Een marktconform product wat niet afhankelijk is van enige steun en/of subsidie van (semi)overheid

  • Professioneel acceptatiebeleid met inkomenstoetsing van consumenten (o.b.v. NIBUD tabellen en NHG criteria)

bottom of page