top of page

Onze beloning

Ons beloningsbeleid heeft als belangrijkste doel het aantrekken, behouden en stimuleren van goed gekwalificeerde medewerkers binnen een gecontroleerde en eerlijke bedrijfsvoering op lange termijn. Om dit te bereiken, streven we ernaar om beloningen zo in te richten dat medewerkers niet gestimuleerd worden om klanten onzorgvuldig te behandelen of hun zorgplicht te negeren.

“Onze medewerkers worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze medewerkers een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen. Deze is gemaximeerd op 10% van het jaarinkomen. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van klant en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers.”

Beloningsmodel DNGB

DNGB handelt altijd in het belang van onze klant. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

  • Afsluitkosten (worden betaalt door de consument die gebruik maakt van onze producten)

  • Beheervergoeding (wordt betaald door de belegger die middels de producten van DNGB in de Nederlandse woningmarkt investeert)

  • Vergoeding voor het gebruik van onze platformen door de distributiepartners

  • Administratiekosten in het geval van terugkoop van grond of omzetten van een overeenkomst

  • Combinatie van bovenstaande beloningswijzen

 

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant. 

bottom of page