Distributie

8_edited.jpg

Rico Sanders | Manager Intermediare Distributie

Mijn naam is Rico en ik ben eindverantwoordelijk voor de distributie van de koopoplossingen van DNGB. Hypotheekadviseurs met een actieve AFM-aanstelling kunnen zich aanmelden om onze koopoplossingen aan te bieden. Om de kwaliteit te waarborgenworden onze distributiepartners jaarlijks gecertificeerd. Om te worden aangesteld, moet een hypotheekkantoor aan de volgende criteria voldoen:

 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

 • AFM vergunningadvies en makelaar hypotheken

 • Online gevonden worden via een website

 • Het kantoor moet bijdragen aan de doelstellingen van DNGB

 • Onderteken een samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van de software

 • Onderteken een AVG-overeenkomst voor gegevensverwerking

 • Houdt zich aan de gedragscode van distributiepartners

 

Een aanvraag  kunt u indienen via interassist.nl, het platform voor distributiepartners van DNGB. DNGB stelt op dit platform informatie beschikbaar om met haar koopoplossingen te werken. DNGB bepaalt of de aanvraag voldoet aan bovenstaande objectieve criteria. Daarnaast houden we bij de beslissing rekening met de volgende subjectieve criteria:

 • Beoordelingen over Advieskeuze

 • Verklaringen Kifid

 • Aantal afgesloten huurcontracten per jaar

 • Visie aanvrager op inkoopoplossingen DNGB

 

Nadat DNGB de tussenpersoon heeft geaccepteerd, gaat de aanvrager een gebruikersovereenkomst en een verwerkersovereenkomst aan met DNGB. Overweegt u ook een van onze koopoplossingen aan te bieden, neem dan contact met mij op, dan maak ik graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.